МОЗ пропонує новий порядок проведення обов’язкових медоглядів!

Згідно з опублікованим проєктом наказу МОЗ, хочемо поділитися своїми експертними спостереженнями щодо “Порядку організації та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій”, який був оприлюднений СПО об’єднаннями профспілок.

Згідно з цим проєктом, до працівників певних категорій належать:

  • працівники, які працюють в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища (шум, вібрація, забрудненість повітря робочої зони та робочих поверхонь шкідливими хімічними речовинами, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань), важкості та напруженості трудового пронесу;
  • працівники, які підпадають під вплив канцерогенів, мутагенів та/або біологічних агентів;
  • працівники, які зайняті на роботах, де є потреба у професійному доборі;
  • працівники віком до 21 року;
  • працівники, які мають змінний режим роботи зі залученням до роботи у нічний час.

Цей Порядок поширюватиметься на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та осіб, визначених у п. 1 частини першої ст. 35 Закону №1105.

Медогляди проводитимуться:

  • попередній – під час прийняття на роботу;
  • періодичний (протягом трудової діяльності) – з періодичністю, визначеною у додатках 4 та 5 до Порядку;
  • позачерговий – за заявою працівника, роботодавця, лікаря-профпатолога, у випадку виникнення підозри на професійне захворювання або на вимогу посадових осіб органу держнагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у відповідній сфері.

Отже, роботодавець буде нести витрати на організацію проведення обов’язкових медичних оглядів, а також на розширене медичне обстеження працівників з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання, а також на медичну реабілітацію.

Наказ набере чинності 1 жовтня 2023 року. Попередній Порядок, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246, втратить чинність.Залишити відповідь