Чи повинен ФОП, який припиняє підприємницьку діяльність закривати рахунки у банках?

Як повідомляє головне управління ДПС, у разі припинення підприємницької діяльності рахунки, що відкривалися для проведення операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємництва, підлягають закриттю. Рахунки, які були відкриті для власних потреб, обов’язковому закриттю не підлягають.

Відповідно до ст. 69 ПКУ банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.

Порядок відкриття та закриття рахунків фізичним особам – користувачам (клієнтам банку) банками та небанківськими надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків (далі – надавач платіжних послуг) та особливості здійснення платіжних операцій за окремими рахунками користувачів регулюється Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженою постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162.

Фізична особа відкриває окремі рахунки для здійснення підприємницької та для власних потреб (п. 10 розділу І Інструкції №162).

При цьому забороняється використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними, платіжними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються платіжні операції відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності (п. 24 розділу І Інструкції №162).

Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі, зобов’язана письмово повідомити надавача платіжних послуг про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця (п. 28 розділу І Інструкції №162).Залишити відповідь