Штраф за не надання відповіді на запит ДПС

За ненадання відповіді на запит Державної податкової служби можна отримати штраф у розмірі п’яти мінімальних зарплат. Це передбачено законом №2970-IX від 20 березня 2023 р.

Норма, яка доповнює статтю 121 Податкового кодексу п. 121.2 набрала чинності з 28 квітня. 

“Ненадання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків, фінансовим агентом або іншою особою документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу, надісланий відповідно до підстав, передбачених підпунктами 6-8 підпункту 73.3.1 пункту 73.3 статті 73 Кодексу, тягне за собою накладення штрафу у 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт”.

Неподання або подання не в повному обсязі платником податків документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу в інших випадках, передбачених статтею 73 Кодексу,- тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати (6700 грн.), встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт.

Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє особу від обов’язку подання інформації».

Тобто, це будь які запити, що направляються в порядку ст.73 ПК.Залишити відповідь