Оподаткування витрат на відрядження за Законом № 2888: відповіді на важливі питання

1 квітня 2023 року набрав чинності Закон № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» (далі – Закон № 2888).

Серед іншого, цим Законом у новій редакції викладено п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу (далі – Кодекс), яким визначається порядок оподаткування суми надміру витрачених коштів / електронних грошей, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк.

Фахівці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків відповіли на поширені запитання.

Хто повинен сплатити податок при оподаткуванні суми надміру витрачених коштів / електронних грошей, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк?

Особою, відповідальною за сплату податку, у такому випадку буде податковий агент. Податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним у встановлений строк, є особа, що видала таку суму, а саме:

а) на відрядження – у сумі, що перевищує суму витрат платника податку на таке відрядження, розрахованій згідно з підпунктом 170.9 статті 170 Кодексу;

б) під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, – у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій (пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу).

Як підтверджуються витрати у разі якщо платник податку для проведення розрахунків застосував платіжний інструмент, включаючи корпоративний (бізнесовий) платіжний інструмент або особистий платіжний інструмент?

Якщо під час відрядження чи виконання окремих цивільно-правових дій платник податку для проведення розрахунків застосував платіжний інструмент, включаючи корпоративний (бізнесовий) платіжний інструмент або особистий платіжний інструмент, чи його реквізити, вартість витрат засвідчується документом (випискою та/або відомостями з рахунку) в електронній або паперовій формі, що містить визначену законом інформацію про виконані платіжні операції за рахунком, до якого емітований такий платіжний інструмент (пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Кодексу).Залишити відповідь