Новий порядок блокування ПН та РК та зміни до визнання платників ПДВ ризиковими

За проєктом постанови КМУ заплановано зміни до автоматизованого моніторингу відповідності ПН та РК критеріям оцінки ступеня ризиків. Пропонується застосування таблиці даних під час визначення відповідності операцій, відображених у них, критеріям ризиковості.

Деталі проєкту постанови КМУ 

  1. Зміни до критеріїв

Проєктом постанови запропоновано внести зміни до окремих положень автоматизованого моніторингу відповідності ПН та РК критеріям оцінки ступеня ризиків, зокрема щодо питань ризиковості платника ПДВ, особливостей застосування таблиці даних платника ПДВ, у тому числі під час визначення відповідності операцій, відображених у них, критеріям ризиковості здійснення операцій.

Щодо платника податку, стосовно якого прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, не застосовується врахована таблиця даних платника податку.

  1. Обмеження у строку використання податкової інформації комісією

Запропоновано встановити обмеження для комісії регіонального рівня щодо використання податкової інформації про здійснення платником податку ризикової операції, що стала підставою для розгляду питання відповідності / невідповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку відповідно до пункту 8 додатка 1 до Порядку зупинення, якщо таку операцію відображено у податковій накладній / розрахунку коригування, дата реєстрації якої/якого у Реєстрі припадає на період, що перевищує 180 днів до дати прийняття рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку.

  1. У формах рішення буде розшифрування інформації щодо відповідності платника ПДВ критеріям ризиковості

Передбачено внесення змін до форми рішення про відповідність / невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з додатком 4 до Порядку зупинення, серед яких здійснено доповнення в частині розшифрування інформації, за якою встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, інформацією щодо дати включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Проєктом постанови передбачено запровадження положень щодо автоматичної реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, реєстрацію яких в Реєстрі зупинено, у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або рішення про врахування таблиці даних платника податку за виконання визначених умов.

  1. Автоматична реєстрація ПН та РК

Запропоновано, що у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку за результатами інформації та копій документів, поданих платником податку для підтвердження невідповідності критеріям ризиковості платника податку, наступного робочого дня після дати прийняття такого рішення підлягають автоматичній реєстрації податкова накладна / розрахунок коригування, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • реєстрацію таких податкової накладної / розрахунку коригування зупинено на підставі відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з рішенням, до якого були подані інформація та копії документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;
  • дата подання для реєстрації у Реєстрі таких податкової накладної / розрахунку коригування припадає на період, що не перевищує 180 днів до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність критеріям ризиковості платника податку;
  • операція в таких податковій накладній / розрахунку коригування не відповідає критеріям ризиковості здійснення операцій згідно з додатком 3 до цього Порядку;
  • щодо таких податкової накладної / розрахунку коригування платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Реєстрі відповідно до наказу Мінфіну від 12.12.2019  №520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

При цьому має бути наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі, обчислена відповідно до п. 200-1.3 або 200-1.9 ПКУ.

Також у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про врахування таблиці даних платника податку відповідно до пункту 16 цього Порядку податкові накладні / розрахунки коригування, реєстрацію яких зупинено відповідно до пункту 1 додатка 3 цього Порядку до дня, що передує даті прийняття рішення про врахування таблиці даних платника податку, підлягають автоматичній реєстрації в Реєстрі на п’ятий робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення, якщо одночасно виконуються такі умови:

відсутнє рішення контролюючого органу про неврахування такої таблиці даних платника відповідно до пункту 19 цього Порядку;

у податковій накладній / розрахунку коригування зазначені операції з кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД / кодами послуг згідно з ДКПП / умовним кодом такого товару, що відображені у таблицях даних платника податку, враховані комісією регіонального рівня, та операції, що не відповідають критеріям ризиковості здійснення операцій, визначеним у додатку 3 до цього Порядку;

такі податкова накладна / розрахунок коригування складені та подані для реєстрації в Реєстрі не раніше календарного місяця, що передує місяцю, у якому комісією регіонального рівня прийняте рішення про врахування таблиці даних платника податку;

щодо таких податкової накладної / розрахунку коригування платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Реєстрі відповідно до наказу Мінфіну від 12.12.2019 №520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

При цьому має бути наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі, обчислена відповідно до п. 200-1.3 або 200-1.9 ПКУ.

  1. Врегулювання питання перевірки залишків товарів

Запропоновано внести зміни до пунктів 1 та 4 додатка 3 до Порядку зупинення щодо врегулювання питання перевірки залишків товарів у платника податку та операцій з товарами / послугами за кодами УКТ ЗЕД, зазначеними у поданих на реєстрацію податкових накладних / розрахунках коригування, з урахуванням УКТ ЗЕД у врахованій таблиці даних платника податку на додану вартість.

  1. Розширення розгляду скарг

Порядок розгляду скарг запропоновано доповнити положеннями щодо оскарження рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість та рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку відповідними формами скарг та рішень за результатами їх розгляду.Залишити відповідь