Встановлено критерії визначення важливих підприємств для бронювання працівників

Наказом Мінекономіки від 17.02.2023 р. № 952 затверджені Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки.

Їх прийнято на виконання пп. 4 п. 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою КМУ від 27.01.2023 р. № 76.

Підприємства, установи, організації визначаються такими, що мають важливе значення для галузей національної економіки, якщо вони відповідають одному з таких критеріїв:

І) здійснення підтримки та супроводження інвестиційних проєктів відповідно до рішення КМУ або Мінекономіки;

2) здійснення відповідно до законів реалізації державної політики, за формування якої відповідає Мінекономіки;

3) отримання фінансової державної підтримки у вигляді грантів згідно з Законом України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні, Порядком реалізації експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій, затвердженим постановою КМУ від 24.06.2022 р. № 736, Порядком надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженим КМУ від 21.06.2022 р. № 738, Порядком надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженим постановою КМУ від 24.06.2022 р. № 739, у 2022-2023 роках;

4) виконання робіт та надання послуг для Мінекономіки на підставі договорів (угод, меморандумів, контрактів), укладених на строк не менше шести місяців;

5) перебування у сфері управління Мінекономіки та виконання державних замовлень;

6) середня зарплата працівників підприємства, установи, організації, що здійснює діяльність у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки, складає не нижче середньої зарплати по країні помноженої на коефіцієнт 1,5;

7) провадження діяльності на території трьох і більше областей України, у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки;

8) провадження виду виробництва або надання послуг, яке забезпечує потреби інших підприємств, установ, організацій в матеріально-технічних ресурсах, сировині і матеріалах, комплектувальних виробах, відсутність яких призведе до повної зупинки виробництва продукції або надання послуг, у сфері, та/або реалізацію політику якої забезпечує Мінекономіки.Залишити відповідь