Затверджено типовий договір про добровільну сплату ЄСВ

Пенсійний фонд постановою від 01.02.2023 р. №6-1 (зареєстрована в Мін’юсті 02.03.2023 р. за №382/39438) затвердив:

  • Типовий договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
  • Порядок укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Даний Порядок поширюється на осіб, що мають намір укласти договір, шляхом надання ПФУ заяви про приєднання до типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (форму заяви затверджено у додатку до Порядку).

Договір може бути укладений лише шляхом приєднання учасника до всіх його умов в цілому.

Договір може бути укладено особою (на користь особи), яка досягла 16-річного віку (крім особи, інформація про яку відсутня в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку) та не належить до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Договір укладається особою, яка пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, у тому числі мобільного додатка доступу до нього «Пенсійний фонд» на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, або за наявності технічної можливості засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Для укладення договору особі, що виявила намір його укласти, необхідно:

  • подати запит, який містить такі дані про особу, яка укладає (у разі укладення договору на користь третьої особи – також про особу, на користь якої укладається Договір):
  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
  • дату народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • підтвердити відповідність особи, на користь якої укладається договір, вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, ознайомлення та згоду з умовами Договору шляхом проставлення позначки у відповідних полях.

Інформація про укладання договору, облік сплачених страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та зарахування до страхового стажу та заробітної плати (доходу), з якого обчислюється пенсія, відображається в особистому електронному кабінеті застрахованої особи, на користь якої сплачено внески, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Постанова набере чинності з дня її офіційного опублікування.Залишити відповідь