Оновлені форми податкової накладної та декларації з ПДВ

Наказом Мінфіну від 28.12.2022 р. № 463 затверджені нові редакції форм:

– податкової накладної;

– податкової декларації з ПДВ;

– уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

– спрощеної податкової декларації з ПДВ;

– уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ до спрощеної податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Вони набирають чинності з 1 числа місяця, що настає за другим місяцем його офіційного опублікування.

Також є зміни в Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307.

З’явився новий тип причин при складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в п. 10 – 15 цього Порядку – 21 «Складена на постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України».

Окрім того, при складання податкової накладної за операціями з постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України, у графі “Отримувач (покупець)” зазначаються найменування (ПІБ) нерезидента та через кому країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “500000000000”, рядок “Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта” не заповнюється.

В Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженому наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21, зокрема, вказали, що для платників податку, які заповнюють рядок 5, підприємств (організацій) осіб з інвалідністю та платників податків, які одночасно відповідають критеріям, визначеним п. 68 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” ПКУ, обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5).Залишити відповідь