У 2023 році деякі форми податкових декларацій будемо подавати в оновленому вигляді

В 2023 році низка податкових декларацій почне діяти в оновленій формі. Це, зокрема:
1. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (зміни внесені наказом Мінфіну від 13.09.2022 року № 274, що набрав чинності з 18.11.2022).
Зміни внесено з метою приведення форми декларації до положень ПКУ щодо спеціального режиму оподаткування резидентами Дія.Сіті за особливими умовами.
Першим звітним періодом є 2022 календарний рік.
2. Податкова декларація про майновий стан і доходи (зміни внесені наказом Мінфіну від 17.05.2022 року №143, що набрав чинності з 01.01.2023 року.)
Форма декларації про майновий стан і доходи отримала нові додатки:
Додаток Ф4 – розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об’єкта(ів) нерухомого та/або рухомого майна;
Додаток МПЗ – розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фізичним особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.
3. Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (зміни внесені наказом Мінфіну від 10.11.2022 року № 371, що набрав чинності з 20.12.2022 року).
Наказом затверджується нова форма Податкової декларації, в якій передбачені місця для зазначення коду КАТОТТГ, інформації щодо адреси місць розташування об’єктів оподаткування, строку користування податковою пільгою у звітному періоді, виокремлення нарахованих до збільшення сум податкового зобов’язання.
З метою зменшення помилок (розбіжностей) при поданні уточнюючих податкових декларацій, забезпечення спрощення ведення автоматизованого обліку та аналізу поданих документів, як з боку платників, так і контролюючих органів, а також розширення надалі сервісного обслуговування платників змінами запроваджується позиція «Реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, яка уточняється».
4. Податкова декларація з плати на землю (зміни внесені наказом Мінфіну від 18.02.2022 року № 83, який набрав чинності з 22.03.2022).
Вказаним наказом викладено в новій редакції Податкову декларацію з плати на землю, яка повинна подаватись з 2023 року.
Основні зміни:
•    за наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу різних територіальних громад, а отже, відповідають різним кодам за КАТОТТГ, якщо такі адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним податковим органом, то кількість податкових Декларацій має відповідати кількості адміністративно-територіальних одиниць;
•    у колонці «Категорія земельних ділянок» розділу І «Розрахунок суми земельного податку» Декларації зазначається інформація щодо категорії/цільового призначення земельних ділянок, яка має відповідати інформації, що зазначена у документах, які засвідчують право власності/користування земельними ділянками;
•    у колонці «Нормативна грошова оцінка» розділу І «Розрахунок суми земельного податку» та розділу ІІ «Розрахунок суми орендної плати» Декларації вказується нормативна грошова оцінка з урахуванням кумулятивної величини коефіцієнта індексації, який застосовується з дати останньої затвердженої нормативної грошової оцінки: в разі проведення оцінки земельної ділянки – зазначається оцінка одиниці площі земельної ділянки, якщо оцінку не проведено – зазначається оцінка одиниці площі ріллі по АР Крим або по області.


Залишити відповідь