У ВРУ планують впорядкувати надання та використання різних видів відпусток

У ВРУ зареєстровано законопроєкт № 8313, яким пропонується уточнити окремі норми законодавства, що регулюють питання надання та використання відпусток.

Ним пропонується максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати збільшити з 15 до 30 календарних днів на рік.

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроєктом пропонується внести до КЗпП, Законів України «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про державну службу» такі зміни:

перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків встановлених КЗпП, визначаються трудовим та/або колективним договором;

порядок та умови надання відпусток для підготовки та участі в спортивних змаганнях, регулюються трудовим та/або колективним договором;

виключення норм щодо творчих відпусток та відпусток у зв’язку з профспілковим навчанням;

відпустка при народженні дитини надається в чітко визначений термін – не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, така відпустка надається після отримання відповідного рішення суду;

щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів, не тільки на прохання працівника, але й за такої необхідності у роботодавця. При цьому поділ щорічної відпустки має бути відображений у графіку відпусток, який погоджується із профспілками;

відпустка у зв’язку з усиновленням дитини надається незалежно від віку дитини;

у разі використання чи виплати грошової компенсації за додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, працівник не користується правом на неї в календарному році звільнення на іншому підприємстві, в установі, організації;

загальний максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин збільшується з 15 до 30 календарних днів на рік;

у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, до виконання робіт, виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення);

забезпечення військовослужбовців, звільнених у зв’язку з демобілізацією із військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, відпочинком тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення впродовж мобілізаційного періоду за рахунок Держаного бюджету України;

виключення педагогічного та науково-педагогічного персоналу із переліку осіб за якими під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, зберігається попередній середній заробіток.

У разі ухвалення закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.Залишити відповідь