Порядок подання заяви про включення до реєстру волонтерів

Відповідно до п. 2 прим. 1 розд. VII «Прикінцеві положення» Закону України від 05 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» реєстр волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Для включення до Реєстру волонтерів благодійник – фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.
Згідно з п. 1.3 розд. І Порядку № 1089 Державна податкова служба створює та адмініструє Реєстр волонтерів в електронній формі та щодекади оприлюднює на вебпорталі ДПС (www.tax.gov.ua) відомості з Реєстру волонтерів.
Пунктом 2.1 розд. ІІ Порядку № 1089 передбачено, що для включення до Реєстру волонтерів фізична особа – благодійник подає до органу ДПС Заяву про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), за формою № 1-РВ (додаток 3 до Порядку № 1089) з позначкою «Включення до реєстру» та документи, визначені п. 2.2 розд. ІІ Порядку № 1089, пред’являє паспортний документ, що посвідчує особу, а у разі подання документів поштою – надає його копію. Іноземці та особи без громадянства додатково пред’являють документ, що підтверджує законність перебування на території України.
Дані документи можуть бути подані особисто, поштою або через уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії, а також довіреності, засвідченої нотаріально, на проведення відповідних дій та її копії.
Фізична особа – благодійник особисто подає документи до будь-якого органу ДПС, поштою або через представника документи подаються до органу ДПС за основним місцем обліку фізичної особи – благодійника.
У разі подання документів поштою підпис фізичної особи – благодійника на Заяві за ф. № 1-РВ та копія довідки про відкриття/закриття рахунка фізичною особою, що призначений для здійснення благодійної діяльності, мають бути завірені нотаріально.
Дані заяви мають відповідати даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, паспортного документа та доданим до заяви документам.
Відповідно до п. 2.2 розд. ІІ Порядку № 1089 фізична особа – благодійник разом із заявою подає:
-оригінал та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, або сторінки паспорта у формі книжечки/зворотного боку паспорта у формі картки, до якої внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, або сторінки паспорта у формі книжечки, до якої внесена відмітка про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або паспорта у формі картки, в якому проставлене слово «відмова», відповідно до яких фізична особа – благодійник обліковується в Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків/серією та номером паспорта у формі книжечки або номером паспорта у формі картки (далі – реєстраційний номер облікової картки/серія (за наявності) та номер паспорта);
-довідки (довідку) про відкриття/закриття рахунка фізичною особою за формою № 4-РВ (додаток 4 до Порядку № 1089), що призначений для здійснення благодійної діяльності (крім рахунків, що були закриті до 21 листопада 2013 року).
Згідно з п. 2.4 розд. ІІ Порядку № 1089 у разі відсутності підстав для повернення документів на доопрацювання орган ДПС зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви включити таку фізичну особу – благодійника до Реєстру волонтерів.
Датою включення фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів є дата внесення відповідного запису до Реєстру волонтерів.
Протягом одного робочого дня, що настає за днем отримання Заяви за ф. № 1-РВ, орган ДПС повідомляє фізичну особу – благодійника про результати розгляду заяви у порядку, визначеному ст. 42 глави 1 розд. II Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями. (п. 2.5. розд. ІІ Порядку № 1089).Залишити відповідь