Зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних розрахунку коригування

12 жовтня 2022 року Уряд вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Постанова Кабінету міністрів України №1154 від 12 жовтня 2022 року.
Відповідно до змін, до порядку №1165, які внесені вищезазначеною постановою не будуть підлягати моніторингу на відповідність критеріїв ризиковості тільки РК складені, до ПН на отримувача – платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості хоча б одного з товарів/послуг їх постачальнику.
Таким чином більшість РК будуть підпадати під моніторинг.,
До того ж постановою внесені зміни до п.6 Порядку 1165, а саме в абзаці першому п. 6 слова «податкову накладну/розрахунок коригування» замінено словами «та/або подано податкову накладну/розрахунок коригування для реєстрації в Реєстрі» , а слово «таких» замінено словом «такої». Вищенаведені зміни призводять до того, що встановлюються вимоги для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування платника податку, яким подано для реєстрації податкову накладну/розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, тобто не лише у разі ризиковості платника який склав цей документ, а й у разі ризиковості платника, який надіслав такий документ.
Також постановою деталізовано умови неврахування таблиці даних, а саме комісії ДПС можуть приймати рішення про неврахування таблиці даних платника податку, що врахована в автоматичному режимі, якщо:
–    стосовно платника податку прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку (додаток 4), визначених у пунктах 1—5 додатка 1;
–    до контролюючого органу надійшла податкова інформація щодо невідповідності інформації, зазначеної в таблиці даних платника податку, видам економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності, кодам товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодам послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України, яка свідчить про надання платником податку недостовірної інформації в таблиці даних платника податку.”.
Окрім того вносяться зміни до критеріїв ризиковості.
Так, ДПС перевіряє віртуальні залишки ризикових товарів і у разі перевищення реалізуємих товарів над залишками у 1,5 рази, блокує податкові накладні. Зазначимо, що перелік цих ризикових товарів дуже великий. Але, з урахуванням змін, ДПС буде перевіряти не тільки залишки ризикових, а й всіх товарів.
Виключено норму щодо переважання в такому залишку (понад 50%) груп товарів (продукції), визначених ДПС та затверджених відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному вебсайті ДПС.Залишити відповідь