Проєкт Закону «Про працю»: 28 днів щорічної відпустки та нові підстави припинення трудового договору

Законопроєктом пропонується встановити, що щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 28 календарних днів за кожен відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Підставами припинення трудового договору пропонують визначити:

1) закінчення строку трудового договору;
2) згоду сторін;
3) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 37, 38);
4) розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (статті 39-45);
6) незалежні від волі сторін підстави (статті 48-52);
7) підстави, передбачені трудовим договором (стаття 53);
8) інші підстави, передбачені законом.
Головними принципами розробки проєкту Закону України “Про працю”, стали, зокрема:

· збалансування інтересів сторін трудових відносин;
· зниження рівня державного втручання у індивідуальні відносини в сфері праці;
· визнання трудового договору основним джерелом регулювання індивідуальних трудових правовідносин;
· розмежування колективно-договірних та індивідуальних відносин;
· забезпечення недискримінації працівників та реалізація принципу рівної оплати чоловіків та жінок за працю рівної цінності;
· порядку укладення обов’язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;
· визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності;
· врегулювання гнучких форм організації праці, роботи з підсумованим обліком робочого часу, надомної, дистанційної праці та праці домашніх працівників;
· впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;
· унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм колективних договорів та угод.

У випадку ухвалення, документ набуде чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування.
При цьому, з дня набрання чинності цим Законом втратять чинність, зокрема:

1) Кодекс законів про працю України;
2) Закон “Про оплату праці”;
3) Закон “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей”;
4) Закон України “Про відпустки”.Залишити відповідь