Яку відповідальність понесе роботодавець у разі порушення строків виплати зарплати при спрощеному режимі регулювання?!

Отже, однією із істотних умов трудового договору при спрощеному режимі регулювання трудових відносин є відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати, що передбачає визначення у трудовому договорі розміру компенсації (у процентному відношенні до розміру зарплати (тарифної ставки або окладу (посадового окладу)), яка сплачується роботодавцем працівнику за кожний день затримки виплати зарплати.

Однак у трудовому договорі можуть бути відсутніми відповідні положення про відповідальність роботодавця. У такому випадку будуть застосовуватися норми законодавства про працю, які визначені КЗпП та Законом України «Про оплату праці».Залишити відповідь