Чи потрібно показувати в рядку 4 додатку 4ДФ працівників, які перебувають в неоплачуваних відпустках весь місяць

Чи треба показувати в графі «Працювало за трудовими договорами» додатка 4ДФ кількість працівників, які знаходяться у відпустках по вагітності та пологах, по догляду за дітьми, у відпустці без збереження зарплати, та по яких у звітному періоді не здійснювалось виплата доходів за ознакою «101»?!

Отже, в рядку 4 додатку 4ДФ навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляють кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою «101».

В облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві (п. 2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286).

Тож, кількість працівників, які знаходяться у відпустках по вагітності та пологах, по догляду за дітьми, у відпустці без збереження зарплати, та по яких у звітному періоді не здійснювалось нараховування (виплата) доходів за ознакою «101» в графі «Працювало за трудовими договорами» додатка 4ДФ не відображається.Залишити відповідь