Розробка і формування облікової політики підприємства

Одним з основних документів в роботі будь-якого підприємства є облікова політика.

Під обліковою політикою організації розуміється сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для формування доходів та витрат підприємства, складання та подання фінансової звітності.

Як відомо, від правильно обраної облікової політики залежить фінансовий стан організації. Її положення впливають на рівень сплачуваних податків і зборів, на собівартість, на фінансові результати і рентабельність діяльності.

 

За результатами розробки та формування облікової політики на підприємстві надається:

  • положення про облікову політику підприємства;
  • робочий план рахунків підприємства;
  • типові проводки;
  • методичні рекомендації щодо відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні;
  • методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності підприємства;
  • звіт на вимогу Замовника.

 

 

Детальніше про послуги та пакети послуг