Постановка і відновлення бухгалтерського і податкового обліку

АУДИТ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР – компанія з великим досвідом роботи в сфері бухгалтерського аутсорсингу. Ми надаємо повний спектр бухгалтерських послуг. Знання, підготовка та досвід наших співробітників – це головне, що АУДИТ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР пропонує своїм Замовникам.

Складне і заплутане податкове законодавство, яке регулюється масою нормативних документів, новим податковим кодексом, змінами та доповненнями до нього призводить до неможливості своєчасно відстежити всі зміни і правила. Результат – помилки бухгалтерії, невпевненість компанії в правильності ведення обліку…

Постановка та відновлення бухгалтерського обліку на підприємстві – це повне або часткове відтворення синтетичних, аналітичних, податкових регістрів і звітності підприємства за наданими первинними документами, з метою упорядкування всіх документів підприємства в суворій відповідності до законодавства України.

Постановка бухгалтерського обліку на підприємстві включає наступні етапи:

 • експрес-аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • розробка системи бухгалтерського та податкового обліку;
 • розробка системи внутрішнього контролю;
 • формування ефективної облікової політики;
 • розробка робочого плану рахунків;
 • розробка оптимальної системи бухгалтерських проводок;
 • опис необхідної системи документообігу, первинних документів та облікових регістрів.

АУДИТ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР надає наступні послуги з відновлення всіх ділянок бухгалтерського та податкового обліку:

Розрахунково-касових операцій:

 • касової книги,
 • первинних документів (касових ордерів),
 • платіжних документів в банк,
 • банківських документів.

Розрахунків з покупцями і постачальниками:

 • обробка первинних документів,
 • звірка з контрагентами,
 • відновлення взаєморозрахунків з контрагентами.

Обліку по оплаті праці:

 • оформлення документів по співробітниках,
 • розрахунки заробітної плати та інших виплат,
 • розрахунково-платіжних відомостей,
 • розрахунки податкових декларацій з податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску,
 • звітності.

Обліку товарно-матеріальних цінностей:

 • оформлення бухгалтерських регістрів,
 • інвентаризації матеріальних і нематеріальних активів,
 • надходжень, руху і списання матеріальних активів,
 • амортизаційних відрахувань,
 • обліку основних засобів та нематеріальних активів.

Податкового обліку:

 • облікової та податкової політики,
 • перерахунок податків, подача уточнених звітів,
 • проведення звірок з податковими органами.

Відновлення бухгалтерського і податкового обліку може бути застосоване до окремих ділянок бухгалтерського обліку або надаватися комплексно. Все залежить від стану обліку підприємства і цілей відновлення.

Якщо у Вас з’явилися об’єктивні підстави вважати, що Ваш облік вимагає відновлення, але у Вас немає детальної інформації про його стан, рекомендуємо скористатися послугами наших фахівців і для початку провести внутрішній аудит бухгалтерського і податкового обліку.

Ця процедура надасть  повну інформацію про стан бухгалтерії Вашого підприємства та рекомендації щодо усунення виявлених помилок. Аудиторський висновок допоможе Вам замовити відновлення тільки тих ділянок обліку, які дійсно цього потребують.

Результатом відновлення бухгалтерського та податкового обліку буде:

 • Порядок в документах і обліковій базі
 • Достовірний бухгалтерський облік і звітність
 • Правильно нараховані та сплачені податки
 • Впевненість в разі перевірки контролюючих органів

Детальніше про послуги та пакети послуг