Кадрове діловодство

Кадрове діловодство є невід’ємною частиною функції управління персоналом. Найчастіше заповнення трудових книжок, складання посадових інструкцій, наказів та інших документів віднімає багато часу, який можна було б витратити на вирішення стратегічно важливих завдань.

АУДИТ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР пропонує послугу з ведення кадрового обліку підприємств. Ведення кадрового обліку надається як на постійній основі, так і в формі разових послуг.

Порядок виконання робіт передбачає щомісячне, а також у міру необхідності, надання клієнтом інформації щодо змін в компанії, що стосуються кадрового обліку, зокрема: прийому і звільнення співробітників, відпусток, зміни штатного розкладу і преміювання, посадових змін, відряджень співробітників та іншого.

Перелік виконуваних робіт:

  • формування та ведення, або супровід в веденні особових справ (заяви, накази, особові картки);
  • розробка і впровадження внутрішньої нормативної та методичної документації документів (посадові інструкції, положення про підрозділи, оплату праці, тощо);
  • оформлення або супровід внутрішніх наказів, відряджень;
  • оформлення або супровід в веденні трудових книжок;
  • оперативна робота зі штатним розкладом, графіком відпусток;
  • підготовка необхідної звітності до фонду ЄСВ;
  • контроль посад згідно Класифікатора професій;
  • інші послуги за запитом Замовника.

Протягом надання даної послуги фахівці АУДИТ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТРУ оперативно здійснюють роботи з кадрового діловодства, підготовку і оформлення необхідних документів, а також надають супровід та консультації нашим клієнтам.

Успішність компанії безпосередньо залежить від внутрішньої стабільності, яка багато в чому забезпечується співробітниками, відповідальними за фінансову сферу її діяльності.

Головний бухгалтер – друга особа в компанії, що має право підпису на всіх фінансових документах. З цим співробітником керівник організації спілкується часом частіше, ніж з членами своєї сім’ї, тому до кандидатури головного бухгалтера висуваються дуже високі вимоги.

АУДИТ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР надає послуги з вивчення фахового рівня   наступних посад співробітників фінансово-економічної служби: головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, бухгалтерів на окремих ділянках обліку, помічників бухгалтера, аудиторів, економістів, ревізорів, фінансистів, тощо.

АУДИТ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР  здійснює оцінку спеціалістів за такими якостями:

«Професійна кваліфікація» (рівень теоретичних і практичних знань в області бухгалтерського і податкового обліку);

«Стресостійкість» (здатність до здійснення адекватних і раціональних дій в стресових ситуаціях);

«Увага» (здатність до концентрації, мобілізації уваги, посидючість);

«Раціональний самоконтроль» (здатність до цілеспрямованого контролю за своєю поведінкою);

«Сумлінність» (відповідальність, чесність, порядність, совісність).

Ми здійснюємо оцінку кваліфікації співробітників виключно виходячи зі сфери нашої компетентності та спеціалізації нашої компанії. Наш практичний досвід і виключно високий рівень знань в сфері бухгалтерського, фінансово-економічного обліку та аудиту дозволяє здійснити аналіз кваліфікаційного рівня співробітників для компанії-клієнта якісно і в найкоротші терміни.

По закінченню ми надаємо висновок з рекомендованими заходами. За побажанням Замовника здійснюємо супровід та контроль проведення таких заходів.

Детальніше про послуги та пакети послуг